Frygt

Ni forskellige fag har jeg undervist i, under fem forskellige læreruddannelser. Derudover har jeg deltaget i et internationalt projekt ReadIt, det  tværprofessionelle (sidst som TIP), Didaktisk Håndværk, (Odense – Skårup og Amtscentralen – et “Ny lærer” projekt på 4.- og 5. årgang), Netsam, netuddannelsen, Informationsteknologi, Tværfaglig klynge, ABC (et “halvdidaktisk” koncept fra UC London), KvaN, studieturleder i London igennem fem år, en vild tværprofessionel klynge, bogudgivelser i […]

Didaktikken er altid med

Nyhedsbrevene falder lige nu tæt som snebygerne over Sy’fyn. Det er aldrig før sket, at de er kommet så tæt – og det sker nok ikke igen. Årsagen er, at jeg blev nødt til at lave en meget komprimeret forløb for mit nethold i denne uge omfattende Kulturen, moderniteten og mødet med Islam. Det er alt […]

Er der noget positivt at sige om Covid-19?

Ikke meget. Pandemien har lukket os inde i vore egne små bobler, skabt utryghed, frygt, tristhed og sorg – men åbner også for nye perspektiver. Nyhedsbrevet handler denne gang om, hvordan jeg har prøvet at takle de arbejdsmæssige problemer og fundet en glæde ved arbejdet i alt tristheden. Men jeg er også priviligeret for jeg […]

Fortællingen og det unyttige

For lidt over et år siden, den 20. februar 2019, var alle medarbejder i UCL’s pædagogiske- og samfundsfaglige uddannelser samlet for at igangsætte et arbejde i faglige klynger. Jeg var – og er – noget skeptisk over for ledelsesdiktater om indhold. I en stor organisationer som vores, med mange ledelseslag, har jeg erfaret, at der […]

Skriveren og digteren

Sidst på dagen i går var jeg til møde i den pædagogiske tænketank Sophia. Vi talte om en, forhåbentlig, kommende konference om lærergerning og læreruddannelse og om hvorledes man kan fortrænge managementsproget og genindføre et pædagogisk sprog der tager udgangspunkt i, at skolen og fagene faktisk har et formål. Når man ude på skolerne spiller bullshit […]

Giv os uforudsigeligheden tilbage!

Hermed endnu et nyhedsbrev, eller tanker fra en forvirret pædagogisk sjæl. Egentlig skulle udgangspunktet i dette nyhedsbrev have været nogle korte brevvekslinger jeg har haft med et par studerende, men så var der noget, der trængte sig på – og brevene ligger der jo stadig. Det, der trængte sig på, var følelsen af at være […]

Teknologiforståelse

I det sidste år har UCL’s læreruddannelser haft teknologiforståelse på dagsordenen. Begrebet er komplekst, så man må vælge en synsvinkel for at åbne emnet. For mig er forståelse for teknologiens muligheder tæt forbundet med brug af teknologi. Inden for det digitale felt har jeg prøvet mangt og meget – og lagt det meste væk igen. […]

bett 2019

Så blev der tid til at få et nyhedsbrev klemt ind i kalenderen. Bett 2019 skulle egentlig allerede være udsendt den sidste dag jeg var i London, men da var der 11 grader i den ellers lidt tågede by. Derfor valgte jeg i stedet at gå en lang tur og indsuge den faldne metropols puls. […]

Håbets skoler

Ni måneder siden sidste nyhedsbrev. Det er lang tid! Tiden er selvfølgelig brugt på arbejde, med de nye udfordringer der heldigvis altid kommer af at være arbejdsramt, men det er også blevet til starten på virksomheden Oxenvad – Didaktik & Medier, hvor jeg udgiver supplerende materiale til min undervisning. Og så blev jeg opfordret til at skrive […]