Teknologiforståelse

I det sidste år har UCL’s læreruddannelser haft teknologiforståelse på dagsordenen. Begrebet er komplekst, så man må vælge en synsvinkel for at åbne emnet. For mig er forståelse for teknologiens muligheder tæt forbundet med brug af teknologi. Inden for det digitale felt har jeg prøvet mangt og meget – og lagt det meste væk igen.

Som nyuddannet blev jeg sat til at undervise i edb, senere blev jeg regnskabsfører i en valgmenighed med det opdrag, at regnskab og medlemsregistrering skulle digitaliseres. Herfra gik det hurtigt: forskellige databaser inklusiv Grundtvig-Byen (den internetbaserede database med de fleste af Grundtvigs tekster), virtuelle kirkevandringer (på et tidspunkt hvor Google endnu ikke var klar med Street View), et digitalt bogformat der byggede på, at de associationer man får, når man læser, skal kunne noteres direkte i teksten og være søgbare. Imidlertid overhalede E-pub mig med et pænere format, men jeg havde faktisk noget der virkede – inklusiv et lokalt- og et globalt udgivelsessystem, således at man kunne udgive internt på egen institution og eksternt med salg for øje. Digitale bøger har jeg arbejdet videre med, idet jeg har samlet et kompendium til Lærerens Grundfaglighed modul 1 og 2, der udgives internt som iBook, e-pub og pdf. Forståelse for digital teknologi kommer, for mit vedkommende, ikke af at læse om det – men af at afprøve muligheder og finde de grænser, der bør overskrides.

I vedlagte nyhedsbrev prøver jeg så at beskrive min teknologiforståelse og holde den op imod det oplæg, som Stig Toke Gissel og Thomas Illum Hansen holdt på netværksaftenen i forbindelse med bett 2019. Jeg har med vilje undladt deres konklusion. Ikke fordi jeg misbilliger den, men fordi jeg har brug for at forholde den til min egen. Gissel og Illum Hansen spænder teknologiernes betydning i fag og skole – og videregående uddannelser (hvilket  ikke stod på deres slide) ud imellem, på den ene side Datatvang, distraktion affaglighed og overfladiskhed og på den anden Socio-teknologisk fantasi og formåen. Kommer jeg frem til helt det samme – eller …