Oxenvad Didaktik & Medier

Didaktisk leg!

“Nu skal jeg betro dig en hemmelighed” sagde seminarielektoren. “Form og indhold skal afstemmes efter hinanden!”

Udgivelser:


Behnke, Lagoni og Oxenvad
Ineffektiv Undervisning

Juli 2023

ISBN 978-87-94023-02-3 (PDF), ISBN 978-87-94023-03-0 (EPUB)


Behnke, Christensen, Grymer, Lagoni og Oxenvad
En unyttig udgivelse
… om fortællingen som grundlæggende oplevelses-, erkendelses- og identitetsform

April 2020

ISBN: 978-87-94023-00-9 (PDF), ISBN: 978-87-94023-01-6 (EPUB)