Grundtvig som lærer

Hermed viderefører jeg det tema, som jeg påbegyndte i mit nyhedsbrev fra 15. september 2023. Dengang koncentrerede jeg mig om Grundtvig som elev og studerende, og her vil jeg nu se på den unge Grundtvig som lærer.


Og der er yderligere to nyhedsbreve, der er ved at tage form i mit hoved. Det ene handler om mine erfaringer med at vende tilbage til børneskolen, ikke som lærer men som statens spion – altså tilsynsførende – på et par fynske friskoler. Det andet har jeg slet ikke har overblik over endnu, men jeg har været på Rigsarkivet og kigget i to interessante arkiver: Christen Kolds og Fyens Stifts Litterære Selskabs. Kan man finde noget nyt i disse? Ja, blandt andet denne lille forseglede note, som Rigsarkivets arkivar nu åbner efter 174 år.

Hent Grundtvig som lærer