Ineffektiv Undervisning

Så blev skriftet Ineffektiv Undervisning endelig færdig!

Den 8. marts 2020 udsendte jeg et nyhedsbrev, hvori jeg skrev:

For lidt over et år siden, den 20. februar 2019, var alle medarbejder i UCL’s pædagogiske- og samfundsfaglige uddannelser samlet for at igangsætte et arbejde i faglige klynger. Jeg var – og er – noget skeptisk over for ledelsesdiktater om indhold. I en stor organisationer som vores, med mange ledelseslag, har jeg erfaret, at der er en tendens til at iværksætte tiltag, der oftere har til hensigt at understøtte strategiplaner, med abstrakt indhold, end konkret faglig udvikling. Jeg gik derfor ind til klyngearbejdet men en “lad os få det overstået” følelse.

Og så skete der noget underfuldt. Det blev spændende og inspirerende. Jeg landede i en klynge med fem andre, der var lige så tossede som jeg – på deres egne særprægede måder. Vi formulerede en arbejdsoverskrift:  Fortælling som grundlæggende oplevelses-, erkendelses- og identitetsform, og blev, da vi kom fra såvel Jylland som Fyn, enige om at holde vore møder på Kulturøen i Middelfart. 

Hvad der videre skete, kan man se i nyhedsbrevet, men vi blev efter et par møder enige om tre projekter, som vi gerne ville gennemføre:

Det første projekt En unyttig udgivelse blev færdig i april 2020 og forsiden antydede, at vi havde en trilogi i tankerne. Den næste udgivelse skulle handle om Ineffektiv Undervisning, en titel som jeg var lidt nervøs for, da flere af mine kolleger er medforfattere på didaktikbogen Effektiv Undervisning. Jeg lod mig imidlertid overtale, da det nok ikke ville blive en didaktikbog og slet ikke årets bestseller.Den sidste udgivelse, skulle hedde Uøkonomisk Uddannelse, og selv om der er nok at skrive om, forventer vi ikke, at den bliver til noget.

Vi startede med en gruppe på syv medlemmer. Fem var tilbage, da vi udgav En unyttig udgivelse, og med Ineffektiv Undervisning er vi kun tre tilbage.

Maria Christina Behnke har redigeret skriftet og skrevet forord og artiklerne Første refleksioner, Følelser og Forbindelser.

Martha Lago bidrager med Fjol og Flyvende tanker.

Selv bidrager jeg med Frygt, Fortryllelse, Frihed og Finale, hvoraf de tre første artikler tidligere har været udsendt som nyhedsbreve. Og så har jeg stået for udgivelsen.


Hvad laver Mary Poppins paraply på forsiden? Viser bort fra det effektive og kontrollerbare. Og “regnearket” med de mange bogstaver? Ud over at indeholde forfattere og titler – så er det lige så unyttigt og ineffektivt som de kruseduller, som man kan sidde og tegne i tankeløshed – og måske alligevel skjuler noget, der i først omgang er usynligt for øjet.

Begge skrifter ligger til download på min hjemmeside under menupunktet Oxenvad Didaktik & Medier, og vil snarest også blive tilgængelig på UCviden.