Kunsten, uddannelsen og autoriteten

En ny læreruddannelse er på vej!

I den bekendtgørelse, der netop har været til høring, tales om læreridentitet, værdier, magt og autoritet – der tales om lærergerning!

Hermed tændes et håb om at kunne sprænge de rammer, der kvæler billedet af skolen.

Og …

I næste måned skal jeg sammen med Birte Fanøe Lund holde oplæg om Grundtvig og friskolen. Vi har kun en halv time, så jeg vil prøve at få det koordineret med oplægget om Grundtvigs tanker om folkeskolen.

Jeg prøver at læse Grundtvigs tanker – Birte fortæller om Christen Kolds handlinger.

Jeg har lovet at sprede programmet.

Og så har jeg netop set eksamensbestemmelserne for Retorik, der er et emne i faget Livsoplysning, et emne med selvstændig eksamen. Her ser jeg noget, som jeg kunne være lidt bange for, især når jeg sammenholder eksamensbestemmelsen med udtalelser fra studerende, der kommer fra praktik. Flere gange har jeg hørt: “Vi skal være mere autoritære, ellers kan vi ikke motivere eleverne.” Men nej – vi må ikke blive autoritære, hvorfor vi også skal passe på med at motivere – sige “Du skal ville!”

Der er vist stof til endnu to nyhedsbreve.