Pensionist på pause …

Som jeg vist har fortalt, gik jeg på pension ved dette studieårs start, men fortsatte som timelærer i efterårssemesteret. Sidste eksamen i januar – og så var arbejdskalenderen pludselig tom.

Den 14. februar er jeg imidlertid tilbage for en kort stund, hvilket også fremgik af et brev jeg modtog fra en tidligere kollega i sidste uge. Der stod:

Kære kolleger

Tirsdag d. 14. februar holder vi i ”Almen dannelse (Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab)” fælles dag for hele første årgang.

Dagens tema er: Dannelse, pædagogik og lærergerning

Vi vil gerne invitere alle interesserede til at deltage i første del af dagen:
8.15-8.45         Fællessang og velkomst
8.45-10.45       Oplæg om Dannelse, pædagogik og lærergerning v. Carsten Oxenvad, seminarielektor emeritus

Så kunne jeg jo passende sende vedlagte Nyhedsbrev, til min kollega og samtidig fortælle, at det selvfølgelig handler om Dannelse, pædagogik og lærergerning, men at oplægget altså har den underlige titel: Skærmen skyggen og skabelsen, og at de kunne udlever Nyhedsbrevet til de hold, der er inviteret d. 14., hvorfor det også indeholder en smule tekst, som man kan læse som forberedelse.

Og så kunne “Emeritussen” selvfølgelig ikke undlade at drille lidt og skrev (eller prøvede at skrive):

Jeg vil hverken sige noget om motivation eller relationskompetence, og der bliver ingen referencer til forskningsrapporter. Til gengæld vil jeg, uden at nævne dem, belyse det centrale og meningsskabende i lærergerningen gennem begreberne: Fortælling, faglighed og fortryllelse – som heller ikke bliver nævnt.