Tog bølgen land?

På døren ind til vores “Oase” (personalerum) har en kollega hængt denne filosofiske flue. Teksten lyder: Kære ven – det er modsigelserne, det kommer an på – hvis vi blev ved at sige det samme, så kom vi jo ingen vegne!

Det er vigtigt at huske, at det er modsigelserne der flytter os. Jeg skal modsiges for at flytte mig og jeg er forpligtet på at sige andre imod, når jeg er uenig. Ikke at jeg dermed påstår, at jeg har ret, men jeg beder om mulighed for at få en sag belyst. Dette kaldes åndsfrihed og er, sammen med ligeværd og demokrati, det grundlag den danske skole hviler på.

Hvor tolerancen i nogle tilfælde, hvis man tolererer intolerancen, kan udarte til lige-gyldighed, så er åndsfriheden et kampbegreb. Først og fremmest hos Grundtvig, i Rim-Brev til Nordiske Paarørende (1832) og siden bl.a. hos Kaalund, der i Den brogede verden (1877) pointerer at Kamp man der til, skal Livet gro … og det skal det!

Denne kamp holdes i live af dem, der udfordrer almindelighederne og det system vi er underlagt. Det kan være en humorist som Storm P, en billedkunstner, musiker, digter … men det kan også bare være os – dig og mig, der ved et uheld kommer til at tænke kreativt og poetisk.

Ved et tilfælde dukkede der for nogle uger siden en verselinje op i min erindring, men hvor var den egentlig fra … ?