… spundet af åndsfrihed, ligeværd og demokrati

Sorrig og glæde de vandre tilhobe! Dette kunne have været overskriften på dette nyhedsbrev. Det er imidlertid et pædagogisk- og ikke et politisk nyhedsbrev, hvorfor jeg, på to linjer nær, holder mig til det pædagogiske, altså til det visionære.

Andre visioner på bedding? Ja, mit oplæg om dannelse var ikke skarpt nok. Det skal skæres til, hvorfor “fortidens stemmer” nok vil blive kontaktet inden for den nærmeste fremtid med en forsigtig forespørgsel om, hvorvidt de vil lægge stemme til Sokrates, Erasmus, Kant … og alle de andre endnu en gang.

Og i samme boldgade – der er slået de første streger på papiret til et oplæg om nødvendigheden og vanskelighederne ved Digital dannelse. Problemet er, at dette er uhyre komplekst og derfor ikke kan reduceres til et spørgsmål om netetik, selv om dette selvfølgelig er en del deraf. Den opmærksomme læser af dette nyhedsbrev, den der læser mellem linjerne, vil måske kunne se en ansats til problemets omfang.

Og så vil det til februar være ti år siden jeg holdt et oplæg på Øster Åby Friskole, et oplæg om Hugo og de didaktiske rumpenisser. Siden da er der sket det forfærdelige, at de didaktiske rumpenisser er blevet fanget og holdes som gidsler på forskellige læringsportaler. Spørgsmålet er om Hugo kan befri dem? Jeg håber, at det bliver muligt for mig, at have den fortælling klar til en ny eftermiddag på Øster Åby Friskole i februar 2018.

PS. Jeg henviser til et billede af Hermann Schadeberg. Hvis man vil se detaljen med sjælene, så må man have fat i dette billede med højere opløsning.