Didaktikken er altid med

Nyhedsbrevene falder lige nu tæt som snebygerne over Sy’fyn. Det er aldrig før sket, at de er kommet så tæt – og det sker nok ikke igen. Årsagen er, at jeg blev nødt til at lave en meget komprimeret forløb for mit nethold i denne uge omfattende Kulturen, moderniteten og mødet med Islam. Det er alt […]

Er der noget positivt at sige om Covid-19?

Ikke meget. Pandemien har lukket os inde i vore egne små bobler, skabt utryghed, frygt, tristhed og sorg – men åbner også for nye perspektiver. Nyhedsbrevet handler denne gang om, hvordan jeg har prøvet at takle de arbejdsmæssige problemer og fundet en glæde ved arbejdet i alt tristheden. Men jeg er også priviligeret for jeg […]

Fortællingen og det unyttige

For lidt over et år siden, den 20. februar 2019, var alle medarbejder i UCL’s pædagogiske- og samfundsfaglige uddannelser samlet for at igangsætte et arbejde i faglige klynger. Jeg var – og er – noget skeptisk over for ledelsesdiktater om indhold. I en stor organisationer som vores, med mange ledelseslag, har jeg erfaret, at der […]

Skriveren og digteren

Sidst på dagen i går var jeg til møde i den pædagogiske tænketank Sophia. Vi talte om en, forhåbentlig, kommende konference om lærergerning og læreruddannelse og om hvorledes man kan fortrænge managementsproget og genindføre et pædagogisk sprog der tager udgangspunkt i, at skolen og fagene faktisk har et formål. Når man ude på skolerne spiller bullshit […]

Giv os uforudsigeligheden tilbage!

Hermed endnu et nyhedsbrev, eller tanker fra en forvirret pædagogisk sjæl. Egentlig skulle udgangspunktet i dette nyhedsbrev have været nogle korte brevvekslinger jeg har haft med et par studerende, men så var der noget, der trængte sig på – og brevene ligger der jo stadig. Det, der trængte sig på, var følelsen af at være […]