Historisk Børne-Lærdom og Tidens Strøm

Et par interessante historiedidaktiske udgivelser fra Grundtvigs hånd.

Historisk Børne-Lærdom er her gengivet i syvende oplag af udgaven fra 1832.

Tidens Strøm eller univesal-historisk Omrids, der første gang udkom i 1829 efter tysk forlæg, er gengivet i 5. udgave

Historisk Børne-Lærdom